Skip to main content

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน (เสียงธรรม เทศนา ) วัดมาบจันทร์ 8/1 หมู่ 7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160

Audio Preview

audio
พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน (เสียงธรรม เทศนา ) วัดมาบจันทร์ 8/1 หมู่ 7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160

by jozho

Published April 3, 2009
Topics dhamma


CD129 พระธรรมเทศนา
โดย
พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

แบ่งเป็นไฟล์รวม
2 zip

อัพโหลดแปลงไฟล์
โจโฉ คร้าบบบ

ได้แผ่นมาจาก
เวปซีดีธรรมะ ดอทคอม

ต้นฉบับเหลือแค่
24 kbps
เลยโพสได้แค่นี้ครับ

สงวนสิทธิ์
ห้ามนำไปจัดจำหน่าย

เผยแพร่ฟรีเป็นธรรมทานได้


Notes

ประวัติพระอาจารย์อนัน อกิญจโน
วัดมาบจันทร์ บ้านมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
----------------------------------------------------------------------
วัดมาบจันทร์ :: ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
พระอาจารย์ อนันต์ อกิญจโน Ven.Ajahn Anan เจ้าอาวาส

โทร. : 0-3861-7546
โทรสาร. : 0-3899-6293
( 09.00-1130. น. ,15.30-18.30 น.)
E-mail : information@watmarpjan.org
Website : www.watmarpjan.orgนามเดิม : อนันต์ จันทร์อินทร์

บิดา : ฟุ้ง จันทร์อินทร์

มารดา : เสงี่ยม จันทร์อินทร์

เกิด : วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ปีมะเมีย ที่ ต. บ้านครัว อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี
เป็นบุตรคนที่ ๓ จำนวน ๕ คน

อุปสมบท : ได้ศึกษาถึงระดับ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรมทำงานอยู่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จนอายุย่างเข้า ๒๒ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุใน พระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ วัด หนองป่าพง จ. อุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท ) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๑๙

การศึกษาปฏิบัติธรรม : เมื่ออุปสมทบเป็น พระภิกษุแล้ว ได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม ตลอด จนข้อวัตรปฏิบัติ กับหลวงปู่ชาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปี ในระหว่างนี้ หากมีเวลาว่าง ก็ออกจาริกธุดงค์ ไปตามจังหวัดต่างๆ จนได้รับความสงบเยือกเย็น และสัมผัสรส ของธรรมะ อันเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติ เมื่อปี ๒๕๒๔ ท่านได้มาช่วยสร้าง สำนักสงฆ์ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และต่อมาเมื่อ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ก็ได้มาบุกเบิกสร้างสำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต หรือวัดมาบจันทร์ จนถึงปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาส เมื่อปี ๒๕๓๙

ปัจจุบัน : เมื่อวัดมาบจันทร์ มีความเจริญมั่นคงขึ้นเรื่อยๆได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ ดิน ในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างเป็นสำนักสาขา โดยอยู่ในความดูแลของ ท่านอาจารย์อนันต์ มีที่จังหวัดชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ตราด เพื่อให ้พระเณรได้มีโอกาส เปลี่ยนสถานที่ภาวนาตามจริตนิสัยของตนเอง

วัดมาบจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณเขายายดา ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่กว่าหนึ่งพันไร่ อยู่ในเขตหมู่บ้านมาบจันทร์ ถ.ต้นลำดวนไพร ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มีเนื้อที่วัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน และเนื้อที่ที่ดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงอีก กว่า ๒๐๐ไร่
วัดมาบจันทร์ เมื่อครั้งเป็นสำนักสงฆ์มีชื่อเดิมว่า สำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต มีความหมายว่า ภูเขาแห่งความเจริญรุ่งเรือง โดยการตั้งชื่อของสำนักสงฆ์ฯ ตั้งขึ้นตามนามฉายาของ ท่าน พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) หรือหลวงปู่ชา ซึ่งท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ซึ่งวัดมาบจันทร์เป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓

ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน ได้เข้ามาบุกเบิก ก่อสร้างวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยได้เดินจาริก ธุดงค์ผ่านมา และนายสมพล-นางสังเวียน สุวรรณโชติ ซึ่งเป็นเจ้าของที่วัด ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ยกที่ดิน จำนวนหนึ่งถวาย เพื่อสร้างเป็นวัดในพุทธศาสนา

ก่อนหน้าที่จะถวายที่ดินสร้างวัด นายสมพลได้เกิดนิมิตฝันไปว่า ได้รับเหรียญบูชา เหรียญหนึ่งจาก พระชรารูปหนึ่ง หยิบขึ้นมาดู มีชื่อเขียนปรากฏในหรียญว่า "หลวงปู่มั่น" ตนเองไม่เคยรู้จักหลวงปู่มั่นมาก่อน จึงสอบถามภรรยา ทราบว่าเป็นพระเถระ ผู้ซึ่งเป็น ปรมาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ที่สำคัญในเมืองไทย ประกอบกับได้เห็นภาพหลวงปู่มั่น เหมือนกับในนิมิตที่ได้เห็น ทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจ และเกิดปีติ เป็นอย่างมาก

สมัยแรกเมื่อมาอยู่ภาวนา สภาพป่ายังเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่านานาชนิด เช่น มีหมี เสือปลา เก้ง อีเห็น ชะมด ฯลฯ พระเณรที่มาอยู่ ก็อาศัยปักกลดภาวนาตามป่า อยู่แบบธรรมชาติ โดยที่ยังไม่ได้ สร้างเสนาสนะ หรือถาวรวัตถุอะไรมาก

จนปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาได้เห็นความวิเวกสัปปายะเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่ของวัด จึงได้เข้ามาอาศัยปฏิบัติภาวนา มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เสนาสนะจึงจำเป็นต้องสร้างเพิ่มขึ้นโดยลำดับ มีศาลาอเนกประสงค์ ศาลาสังฆกรรม และกุฏิที่ อาศัยของพระประมาณ ๒๐ หลัง เป็นกุฏิทรงไทย อยู่ห่างกันในป่า ไม่มีไฟฟ้า ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนในเวลากลางคืน พักหลังละหนึ่งรูป เพื่อความวิเวกในการปฏิบัติภาวนา

ในปี ๒๕๒๙ เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ก่อนวันมาฆบูชา ๗ วัน เวลาประมาณเที่ยงคืน ขณะที่พระ-เณร กำลังเร่งความเพียรภาวนาอยู่ ได้เกิดแสงสว่างเป็นแสงสีเขียว สว่างทั่วบริเวณวัด ยังความอัศจรรย์ใจให้กับพระ-เณรที่ได้เห็นเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาเดียวกัน มีชาวบ้านเพคนหนึ่ง ขณะอยู่ที่บ้านเพ บังเอิญมองขึ้นมาบนเขาที่วัด และได้เห็นแสงสว่าง ที่เกิดขึ้นนั้นด้วยความอัศจรรย์ใจ เช่นกัน

เมื่อประมาณปี ๒๕๓๐ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร อยู่วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ พระเถระที่เป็น ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ให้ความเมตตาเดินทางมา โปรดพระเณร และญาติโยมที่วัด ได้สร้างความปีติยินดี ให้แก่พระเณร และญาติโยมเป็นอย่างมาก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ได้โปรดเมตตารับนิมนต์มา เพื่อรับผ้าป่า ในโครงการทอดผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดมาบจันทร์ และได้แสดงธรรมเทศนาโปรดอีกด้วย ทำให้ได้รับความซาบซึ้งใจ และเกิดกำลังใจการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างมาก

พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) แห่งวัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ท่านได้เมตตามา ที่วัดมาบจันทร์ และได้แสดงธรรมโปรดพระเณรและญาติโยม เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๒

นอกจากนี้ยังมีพระเถระ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญๆอีกหลายรูป ที่ท่านได้มีเมตตา เดินทางมาที่วัด เช่น หลวงพ่อแบน ธนกาโร วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี และอีกหลายท่าน

โดยส่วนมาก มักจะกล่าวถึงสถานที่ตั้งวัดว่า "เป็นสถานที่อันสัปปายะ สงบวิเวก เหมาะแก่การ ประพฤติปฏิบัติธรรม และจะเป็นสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในการปฏิบัติธรรมต่อไปในอนาคต"

ตั้งแต่เริ่มสร้างวัด มีพระ-เณรที่มาพำนักอยู่ ได้เป็นไข้มาเลเรียกันเกือบทุกคน โดยเป็นคน ละหลายครั้ง ท่านอาจารย์อนันต์เอง ก็เป็นไข้มาเลเรียถึง ๕ ครั้ง แต่ด้วยความศรัทธาไม่ท้อถอย และไม่กลัวความตาย ของพระเณรที่มาบุกเบิก จึงอยู่ปฏิบัติภาวนา จนกระทั่งเชื้อมาเลเรียหมด และเป็นเขตปลอดเชื้อมาเลเรียเมื่อปี ๒๕๓๔

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ ทางกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสืออนุญาตตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีชื่อเป็นทางการว่า "วัดมาบจันทร์" โดยมีท่านอาจารย์อนันต์ อกิญจโน เป็นเจ้าอาวาส โดยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

เนื่องจาก พระเทพคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ และสามารถ แต่งตั้งฐานานุกรม ได้ ๕ รูป จึงแต่งตั้ง พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ให้เป็นพระครูวินัยธร อนันต์ อกิญฺจโน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔พูดคุยติดต่อ
โจโฉ ดอทเน็ท
jozhokrub@hotmail.com


เสียงธรรม สวดมนต์ หลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตา สติ กรรมฐาน โปรแกรม พระไตรปิฎก เสียงเทศน์ เสียงอ่านหนังสือ สวดมนต์ โหลดฟรี MP3 สติปัฎฐาน เสียงเทศนา ครูบาอาจารย์ พระป่า บทความ เรื่องสั้น เพลงธรรมะ บทสวดมนต์ เพลง มิลินทปัญหา การ์ตูนพุทธประวัติ พระมหาชนก เจริญสติ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ โลกหลังความตาย ตายแล้วฟื้น พระมาลัย อริยะ สติปัฎฐานสี่ ดูจิต ดูกาย สมถะ วิปัสสนา กรรมฐาน ดับทุกข์ อภิธรรม สมาธิ จงกรม ทำบุญ ประวัติ ธรรมะใกล้ตัว ลานธรรม วิมุตติ ซีดีธรรมะ สนทนาธรรม กรรม ชินบัญชร คาถา พาหุง พระปริตร หนังสือธรรมะ แจกซีดี วิธี ปฏิบัติรรม แจกCD นิทาน เรื่องสั้น แง่คิด ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ฯลฯ

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
DOWNLOAD OPTIONS
24KBPS MP3
Uplevel BACK
Uploaded by
jochokrub
on 4/3/2009
Views
4,199
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Folksoundomy: Sermons and Exhortations
audio
eye 3,661
favorite 0
comment 0